Aktuellt i studion

Barnyoga 


Den populära barnyogan tar i höst en liten paus. Men om du har du ett barn i åldrarna 5-13 år så är du välkommen att anmäla intresse för framtida kurser, se mailadress nedan. 


Barnyoga tar avstamp i en yogasaga och är roligt och tillåtande. Sagorna bjuder in till lekfull och kravlös rörelseglädje.


Yogasagorna har vissa teman som till exempel kreativitet eller självkänsla, men förmedlas på ett lekfullt sätt utan krav på prestation.


Syftet med yoga för barn är att bli kompis med kroppen och knoppen. Med yoga får barnen träna rörlighet, balans, motorik, koncentration och medveten närvaro. Och ha roligt!


Barnyogan har godkänts som metod av Skolinspektionen i Sverige. Elin som leder barnyogan är diplomerad barnyogaledare.


Mer info och anmäla intresse för framtida kurser - maila: barnyoga@mondoyoga,se