Om yoga


Yoga definieras som en metod och som ett sinnestillstånd. 

Yogan har sitt ursprung i nuvarande Indien och Pakistan och har vad vi vet funnits i omkring 5000 år. 


Många förknippar yoga med fysiska ställningar och detta är en del av yoga.


För den som vill erbjuder yoga mer än fysisk träning. Genom att arbeta med andningen och olika meditationstekniker kommer du lättare ned i varv och hittar ro.


Men yoga innehåller mer än så. Yogan omfattar filosofi från urgamla texter, ett etiskt ramverk med levnadsregler, fysisk praktik, andnings- och meditationstekniker.


Idag fylls urgamla traditioner på med kunskap från nya forskningsrön som visar på hälsovinsterna med Yoga.


Idag praktiseras Yoga globalt och har blivit enormt populärt. På Mondo Yoga tar vi inspiration i denna globala community och strävar efter att dela hela världens yoga med dig.


Joyfully!